Notulen DTCG vergadering Mei 2021

Notulen DTCG vergadering 18 nov 2020

Bijlage DTCG vergadering 18 nov 2020

ALV DTCG 18 nov 2020

Tijd: 17.00 – 20.00

Agenda

 • Opening voorzitter
 • Notulen DTCG mei 2020
 • Financieel jaarverslag
 • Richtlijn
 • Research-projecten
  • Honoratie eNose KWF: Nicole Bouvy
  • Landelijk ATC project update: Ellen Kapiteijn/Mischa de Ridder
  • Afwijzing / verzoek her-indiening KWF DTC: Schelto Kruijff/Tessa van Ginhoven
  • COMBO-studie: Romana Netea-Maier
  • Andere projecten om te bespreken kunnen aangemeld worden via info@dutchthyroid.nl
 • Wetenschapscommisie: Dennis Vriens
 • IKNL
 • Visiedocument SON/NFK, toekomstperspectief (SON-Visiedocument)
 • Symposium 3 december 2020 in Groningen verplaatst naar 25 juni 2021 
 • Wvttk

ALV DTCG 18 mei 2020

Tijd: 18.00 – 20.00

Financieel overzicht DTCG

Klik hier om het financieel overzicht van de DTCG te downloaden

Klik hier om de notulen van de vergadering te downloaden

Agenda             

 • Opening voorzitter
 • Notulen vorige vergadering 25 november
 • Financieel jaarverslag
 • Richtlijn plan van aanpak
 • Wens inventariseren kwaliteitsregistratie vanuit de bron SchildklierNetwerk / DTCG samenwerking / LUMC dashboard
 • Wetenschapscommissie
 • SON
 • IKNL
 • Symposium 3 december 2020 in Groningen en volgende vergadering
 • W.V.T.T.K.

 

 

Godebaldkwartier 419, 3511 DT Utrecht

[/vc_column
ALV 8 mei 2019