Multicenter Diagnostische Nauwkeurigheid Studie van Bijschildklier ICG-Angiografie Kwantificatie tijdens Totale Thyreoïdectomie

Indocyanine groen (ICG) angiografie wordt gebruikt om de bijschildklier perfusie na totale thyreoïdectomie te beoordelen, met als doel hypoparathyreoïdie te voorkomen door middel van selectieve autotransplantatie. Een kwantitatieve methode die hypoparathyreoïdie voorspelt ontbreekt momenteel. Daarom hebben wij recent een voorspellend model voor hypoparathyreoïdie ontwikkeld door ICG-angiografie bijschildklierperfusie patronen te analyseren. Dit model leek in een proof-of-concept studie van 10 patiënten zeer geschikt voor het kwantificeren van bijschildklierperfusie om zo (tijdelijke) hypoparathyreoïdie te voorspellen. Wij zijn daarom nu gestart met een multicenter studie om de diagnostische nauwkeurigheid van dit model te onderzoeken om hypoparathyreoïdie te voorspellen. Dit is een multicenter studie waarin wij 100 patiënten zullen includeren die een totale thyreoïdectomie zullen ondergaan met ICG-angiografie in het Universitair Medisch Centrum Groningen, Erasmus MC, Amsterdam UMC en het Leids Universitair Medisch Centrum. De uitkomsten van deze studie kunnen ertoe leiden dat we in de toekomst het optreden van hypoparathyreoïdie na totale thyreoïdectomie kunnen voorkomen door middel van selectieve auto-transplantatie.

Contactpersoon: M. Noltes, arts-onderzoeker UMC Groningen (m.e.noltes@umcg.nl)