De wetenschappelijke commissie van de Dutch Thyroid Cancer Study Group (DTCG) wil samen met u graag een schildklierkanker-specifieke kennisagenda opstellen. De DTCG-kennisagenda kan als inspirator gebruikt worden voor het opzetten van een toekomstig onderzoeksprogramma, researchnetwerken en kwaliteitsprojecten (richtlijnen). We verzoeken u, individueel of in samenspraak met uw vakgroep, een of meerdere onderzoeksvragen te formuleren via https://forms.gle/w5hfMmhCqnSTJ2mQA. Hier vindt u ook nadere toelichting op het voorgenomen project.

Met vriendelijke groet, namens de gehele wetenschappelijke commissie van de DTCG,
Dr. Dennis Vriens en Dr. Lutske Lodewijk