De overlevingskansen van patiënten met een anaplastisch schildkliercarcinoom (ATC) kunnen beter. Met dat doel is in 2020 het Nederlands anaplastisch schildklierkankerconsortium opgericht.

ATC is een zeldzame, maar uiterst dodelijke variant van het schildkliercarcinoom. In 2019 bleek uit een analyse van de Nederlandse Kankerregistratie dat de overleving van patiënten met ATC in de voorgaande 20 jaar niet was verbeterd.

Een belangrijk doel van het consortium is harmonisering van diagnostiek- en behandelprotocollen en gerichte registratie van uitkomsten van alle ATC-patiënten. Daarnaast wordt er prospectief onderzoek opgezet naar nieuwe behandelingen, bijvoorbeeld BRAF/MEK-remmers en immuuncheckpointinhibitoren, en naar andere behandelstrategieën, zoals neo-adjuvant- of inductiebehandeling.

Het consortium bestaat uit een multidisciplinaire vertegenwoordiging vanuit de endocrinologie, medische oncologie, heelkunde, radiotherapie, pathologie en radiologie. Alle academische ziekenhuizen en het Antoni van Leeuwenhoek nemen eraan deel. Een voorwaarde voor het slagen van dit project en de studies is verwijzing van patiënten met een ATC naar een van deze ziekenhuizen.