De DTCG bestaat uit een dagelijksbestuur (voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester). Deze leden zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het volledige bestuur bestaat uit het dagelijksbestuur aangevuld met overige bestuursleden. 

De wetenschapscommissie is in oprichting, nadere informatie op de website volgt.