Word lid van de DTCG! klik hier →

Nieuwsbrief april 2019

Nieuwsbrief april 2019

Nieuwsbrief april 2019

Nieuwsbrief DTCG april 2019

Hierbij alweer de 2e nieuwsbrief van de DTCG. Recent is er weer een telefonische vergadering met het bestuur geweest met allerlei nieuwe plannen en ideeën over hoe verder te gaan met bestaande initiatieven. Op 8 mei 2019 zullen we u “live” van alles op de hoogte stellen. Als u zich nog niet heeft aangemeld voor de ALV van 14.00-17.00u bij het IKNL, Godebaldkwartier 419, 3511 DT Utrecht, kunt u dat alsnog doen via de website. Hierbij al wel wat mededelingen/oproepen.

 

Richtlijn

In 2015 is een gereviseerde Nederlandse richtlijn Schildkliercarcinoom (v2.0) gepubliceerd. Inmiddels zijn er veel ontwikkelingen gaande in de keuzes voor behandeling van patiënten met schildlierkanker de diagnostiek en follow-up. Het is daarom wenselijk om de evidence-based richtlijn op een aantal punten te herzien. Om tot een onderbouwde keuze komen welke modules gereviseerd gaan worden willen wij u raadplegen.

Welk onderdeel of welke onderdelen van de huidige richtlijn vindt u dat het meest urgent aan revisie toe is, omdat deze niet meer strookt met (recente) wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen?

Zou u ons kunnen toelichten op welk punt wat u betreft revisie nodig is (en op welke literatuur u dat baseert)? Met uw antwoorden proberen wij een rangschikking te komen waaruit we onderbouwd kunnen prioriteren.

Dit onderwerp zal op 8 mei besproken worden maar u kunt ook uw punten alvast doorgeven via de website.

 

Regiewerking

Binnen de DTCG zijn we van mening dat samenwerking t.a.v. schildklierzorg cruciaal is voor de kwaliteit van zorg. het enthousiasme en de hoge opkomst op het DTCG symposium in november 2019 sluit daar prachtig bij aan. 

Er zijn al vele voorbeelden van samenwerkingsverbanden in Nederland, het schildklierNetwerk vanuit Rotterdam is er daar 1 van. Graag horen we van u hoe de samenwerking in uw regio vorm heeft en of er nog zaken zijn waar de DTCG kan meedenken of waar anderen van kunnen leren. Op 8 mei zal dit punt ook besproken worden tijdens de ALV. Hierbij nodigen we je uit om input te leveren! dat mag vooraf per mail of natuurlijk LIVE tijdens de ALV zelf.

 

Kascommissie

Als stichting zijn we op zoek naar leden voor de kascommissie die het financieel jaarverslag moet goedkeuren. Geïnteresseerden kunnen zich via de website aanmelden bij Tessa van Ginhoven, penningmeester.